Prof. Dr. LOKMAN DELİBAŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. LOKMAN DELİBAŞ

T: (0282) 250 2255

M ldelibas@nku.edu.tr

W ldelibas.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Biyosistem Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KÜLTÜR TEKNİK (DR)
Öğrenim Yılları: 1981-1984
Tez: Karık ve Tavalarda Yüzey Sulama Hidroliği İlkelerinin Tarla Koşullarında Araştırılması (1984)
Yüksek Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1980-1980
Tez:
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1975-1980
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI
1994-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI
1990-1994
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI
1987-1990
Araş. Gör. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI
1981-1987
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
1993-1996
MYO/Yüksekokul Müdürü KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
1993-1996
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Ziraat Yüksek Mühendisi KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI, TOPRAKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1980-1981
Ziraat Teknisyeni TARIM BAKANLIĞI 1974-1975
Ziraat Teknisyeni TARIM BAKANLIĞI 1969-1980
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞİŞMAN C. B., D. L., Ç. G., Temporary Sunflower Seed Stores and Quality Losses During Storage, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 7, pp. 812-821, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. ŞİŞMAN C. B., D. L., Storing Sunflower Seeds and Quality Losses During Storage, Journal of Central European Agriculture, vol. 5, pp. 239-250, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. ERDEM T., D. L., Yield Response of Sunflower to Water Stress Under Tekirdag Conditions, International Scientific Journal HELLIA, vol. 26, pp. 149-158, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. ERDEM T., D. L., O. A. H., Water Use Characteristics of Sunflower Helianthus annus L Under Deficit Irrigation, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 4, pp. 766-769, 2001.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. UÇAN K., Y. A. N., D. L., Optimum Bitki Deseninin Sulama Yönünden Önemi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 1998.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. DELİBAŞ L., A. İ., Değişik Konsantrasyonlarda Bor İçeren Sulama Sularının Domateste Bazı Verim Karakteristikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, cilt 5, ss. 135-142, 1996.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. DELİBAŞ L., B. S., Kırklareli Yöresinde Sulama Amacıyla Kullanılan Yeraltı Sularının Kalitesinin Araştırılması, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, cilt 5, ss. 117-125, 1996.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. DELİBAŞ L., B. H., Tekirdağ Yöresinde Süt İneklerinin Barınak Şartlarının Uygunluklarının Araştırılması, Trakya Üniv.Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, cilt 5, ss. 126-134, 1996.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. DELİBAŞ L., K. F., Yüzey Sulama Sistemlerinin Optimum Planlanması, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, cilt 4, ss. 115-125, 1995.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. DELİBAŞ L., Optimum Time Ratio for Maximum Application Efficiency in Furrow Irrigation, Trakya Üniv.Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi,, cilt 3, ss. 217-223, 1994.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. DELİBAŞ L., Sulama Verim İlişkileri, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, cilt 3, ss. 199-205, 1994.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
8. DELİBAŞ L., K. İ., Harşit Çayı Havzasında Yağış Akış Karakteristikleri ile Erozyon ve Sedimentasyon Sorunlarının Araştırılması, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, cilt 3, ss. 206-216, 1994.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
9. YÜKSEL A. N., D. L., A. S., Su Altında Kalma Süresinin Buğdayda Çimlenme ve Gelişmeye Etkisi, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, cilt 2, ss. 123-130, 1993.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
10. ŞENER S., Y. A. N., D. L., Türkiye Tarımında Su ve Sulama, Hasad Aylık Tarım Dergisi, 1992.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
11. DELİBAŞ L., İnfiltrasyon Ölçülmesinde Yeni Bir Teknik, D.S.İ. Teknik Bülteni, ss. 51-56, 1991.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
12. GEMALMAZ E., D. L., Toprağın İnfiltrasyon Hızının Belirlenmesinde Hava Girişli Permeametre Yönteminin Kullanılması Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Dergisi, cilt 20, ss. 13-25, 1989.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
13. DELİBAŞ L., Erozyona Karşı Geven, Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, cilt 22, ss. 28-29, 1989.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
14. YÜKSEL A. N., D. L., İletişim Hatlarının Neden Olduğu Tarımsal Arazi Kayıpları, DOĞA TU. Tar. ve Or. Dergisi, cilt 13, ss. 874-881, 1989.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
15. DELİBAŞ L., Sulama Kanallarının Planlanmasında Bazı Yeni Yaklaşımlar, Doğa TU, Müh. ve Çev. Dergis, cilt 13, ss. 315-325, 1989.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
16. DELİBAŞ L., Uzun Tava Sulama Yönteminde Su İlerlemesinin Analizi, Doğa TU, Tar. ve Or. Dergisi, cilt 13, ss. 938-951, 1989.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
17. DELİBAŞ L., Hidrolik Sıçrama Elemanlarının Hesaplanmasında Yeni Bir Çözüm Şekli, D.S.İ. Teknik Bülteni, 1988.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
18. YÜKSEL A. N., D. L., Seralarda Kullanılan Isıtma Sistemleri, Hasad Aylık Tarım Dergisi, 1988.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
19. DELİBAŞ L., Sıvı Mekaniği İlkelerinin Yüzey Sulamaya Uygulanması, D.S.İ. Teknik Bülteni, ss. 37-42, 1988.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
20. YÜKSEL A. N., D. L., Türkiye de Sulu Tarımın Sorunları, Hasad Aylık Tarım Dergisi, 1988.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
21. OKUROĞLU M., D. L., Hayvan Barınaklarında Yapı Elemanlarının Projeleme İlkeleri, Teknik Tavukçuluk Dergisi, ss. 3-13, 1987.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
22. YÜKSEL A. N., D. L., Sulanan Topraklarda Tuzlanma Sorunları, Hasad Aylık Tarım Dergisi, 1987.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
23. DELİBAŞ L., Uzun Tava Sulama Yönteminde Maksimum Elde Edilebilir Su Uygulama Randımanının Araştırılması, Doğa Tarım ve Ormancılık Dergisi, cilt 11, ss. 310-318, 1987.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
24. DELİBAŞ L., O. M., Yüzey Sulamada Suyun İlerleme Emilme İlişkileri ve İlerleme Verilerinden İnfiltrasyon Parametrelerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Zir. Fak. Dergisi, cilt 18, ss. 103-112, 1987.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
25. DELİBAŞ L., Karık ve Tavalarda Yüzey Sulama Hidroliği İlkelerinin Tarla Koşullarında Araştırılması Doktora Özeti, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Dergisi, cilt 16, ss. 27-39, 1985.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. DELİBAŞ L., Mühendislikte Ölçüler ve Birimler, Yayın Yeri: T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1999.
Bilimsel Kitap
2. DELİBAŞ L., Bitki Su İlişkileri, Yayın Yeri: T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1994.
Ders Kitabı
3. DELİBAŞ L., İpsala Çeltik Alanlarında Sulama ve Tuzlanma Sorunları, Yayın Yeri: Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları, 1994.
Bilimsel Kitap
4. DELİBAŞ L., Kanal Güzergahlarında Kazı Dolgu Hesapları, Yayın Yeri: T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1994.
Bilimsel Kitap
5. DELİBAŞ L., Sulama, Yayın Yeri: T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1994.
Ders Kitabı
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KONUKCU F., D. L., K. İ., Kurak ve Yarı Kurak Bölgelerde Yüzeysel Tabansuyundan Kapilar Yükselme ve Evaporasyon, 6.Ulusal Kültürteknik Kongresi (05.06.1997-08.06.1997).
Tam metin bildiri
2. DELİBAŞ L., K. F., Toprak Nem ve Tuzluluğunun Sürekli Ölçümlerinde Doğruluk Derecesi Yüksek Basit Yöntemler, 6.Ulusal Kültürteknik Kongresi (05.06.1997-08.06.1997).
Tam metin bildiri
3. KONUKCU F., D. L., İ. A., Toprakta İki Fazlı Nem Hareketinin Oluştuğu Durumlarda Akım Problemlerinin Çözümünde Yeni Yaklaşımlar, 6.Ulusal Kültürteknik Kongresi (05.06.1997-08.06.1997).
Tam metin bildiri
4. YÜKSEL A. N., D. L., İ. A., K. İ., Tekirdağ Koşullarında Mısırın Su Üretim İlişkileri, 6.Ulusal Kültürteknik Kongresi (05.06.1997-07.06.1997).
Tam metin bildiri
5. YÜKSEL A. N., Ş. S., D. L., A. S. İ., Sulama Şebekelerinin ve Suyun Verimli Kullanımı, Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi (09.01.1995-13.01.1995).
Tam metin bildiri
6. DELİBAŞ L., Büyük Sulama Şebekelerinin Optimum Planlama ve Yönetimi, IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi (24.06.1992-26.06.1992).
Tam metin bildiri
7. ŞENER S., Y. A. N., D. L., Türkiye Tarımında Su ve Sulama, Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi (08.01.1990-12.01.1990).
Tam metin bildiri
8. YÜKSEL A. N., D. L., Sera Örtü Malzemesi Olarak Kullanılan S cam Tuttu rucuların Seralardan Isı Kaybına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Tarımsal Mekanizasyon 12. Ulusal Kongresi (01.06.1989-02.06.1989).
Tam metin bildiri
9. DELİBAŞ L., Yüzey Sulamanın Hidrolik Analizinde Matematiksel Bir Yaklaşım, III. Ulusal Kültürteknik Kongresi (20.09.1988-23.09.1988).
Tam metin bildiri
10. OKUROĞLU M., D. L., Hayvan Barınaklarında Uygun Çevre Koşulları, Hayvancılık Sempozyumu (05.05.1986-08.05.1986).
Tam metin bildiri
11. DELİBAŞ L., Sulamada Hidrolik Faktörlerin Tarla Koşullarında Değişimi Üzerine Bir Araştırma, 2. Ulusal Kültürteknik Kongresi (29.04.1986-02.05.1986).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. EĞİM VE BAKI ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ CBS ORTAMINDA BELİRLENEREK TARIMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Tekirdağ İli Merkez Köyleri Pilot Uygulaması, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise).
2. MERİÇ ERGENE SULARININ İPSALA ÇELTİK ALANLARINDAKİ TOPRAK KİRLİLİĞİ ve BESİN ZİNCİRİ ÜZERİNE ETKİLERİ, DİĞER, Yönetici.
3. TEKİRDAĞ YÖRESİNDEKİ AĞÇİÇEĞİ DEPOLARININ DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI, DİĞER, Yönetici.
Üyelikler
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş (GÜBRETAŞ), Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-.
Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Muayene ve Tesellüm Komisyonu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 1993-1994.
Trakya Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Satınalma Komisyon Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 1988-1990.
Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 1988-1990.