Prof. Dr. LOKMAN DELİBAŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. LOKMAN DELİBAŞ

T: (0282) 250 2255

M ldelibas@nku.edu.tr

W ldelibas.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Biyosistem Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KÜLTÜRTEKNİK BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1984
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Prof. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
1994-
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
1989-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
1987-
Arş. Gör. Dr. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
1984-
Araş. Gör. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
1981-
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1993-1996
Bölüm Bşk. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1993-1996
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , Uçan,K., Yüksel, A. N.ve Delibaş, L.. Optimum Bitki Deseninin Sulama Yönünden Önemi, , 1998.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , Delibaş, L., Akgün,İ.. Değişik Konsantrasyonlarda Bor İçeren Sulama Sularının Domateste Bazı Verim Karakteristikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması, , cilt 5, ss. 135-142, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , Delibaş, L., Bingöl, H.. Tekirdağ Yöresinde Süt İneklerinin Barınak ޞartlarının Uygunluklarının Araştırılması, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 5, ss. 126-134, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , Delibaş, L. ve Bakanoğulları, S.. Kırklareli Yöresinde Sulama Amacıyla Kullanılan Yeraltı Sularının Kalitesinin Araştırılması, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 5, ss. 117-125, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , Delibaş, L. ve Konukçu, F.. Yüzey Sulama Sistemlerinin Optimum Planlanması, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 4, ss. 115-125, 1995.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , Delibaş, L.. Optimum Time Ratio for Maximum Application Efficiency in Furrow Irrigation, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 217-223, 1994.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. , Delibaş, L.. Sulama-Verim İlişkileri, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 199-205, 1994.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
8. , Delibaş, L. ve Kocaman, İ.. Harşit Çayı Havzasında Yağış-Akış Karakteristikleri ile Erozyon ve Sedimentasyon Sorunlarının Araştırılması, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 206-216, 1994.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
9. , Yüksel, A.N., Delibaş, L. ve Albut, S.. Su Altında Kalma Süresinin Buğdayda Çimlenme ve Gelişmeye Etkisi, T.Ü. Zir. Fak. Dergisi, cilt 2, ss. 123-130, 1993.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
10. , Delibaş, L.. İnfiltrasyon Ölçülmesinde Yeni Bir Teknik, D.S.İ. Teknik Bülteni, ss. 51-56, 1991.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
11. , Delibaş, L. . Erozyona Karşı Geven, Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, cilt 22, ss. 28-29, 1989.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
12. , Delibaş, L. . Sulama Kanallarının Planlanmasında Bazı Yeni Yaklaşımlar, Doğa TU, Müh. ve Çev. Dergisi, cilt 13, ss. 315-325, 1989.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
13. , Delibaş, L. . Uzun Tava Sulama Yönteminde Su İlerlemesinin Analizi, Doğa TU, Tar. ve Or. Dergisi, cilt 13, ss. 938-951, 1989.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
14. , Gemalmaz, E., Delibaş, L. . Toprağın İnfiltrasyon Hızının Belirlenmesinde Hava Girişli Permeametre Yönteminin Kullanılması Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniv. Zir. Fak., Dergisi, cilt 20, ss. 13-25, 1989.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
15. , Yüksel, A.N.,ve Delibaş, L.. İletişim Hatlarının Neden Olduğu Tarımsal Arazi Kayıpları, DOОA TU. Tar. ve Or. D., cilt 13, ss. 874-881, 1989.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
16. , Delibaş, L. . Hidrolik Sıçrama Elemanlarının Hesaplanmasında Yeni Bir Çözüm ޞekli, D.S.İ. Teknik Bülteni, cilt 67, 1988.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
17. , Delibaş, L. . Sıvı Mekaniği İlkelerinin Yüzey Sulamaya Uygulanması, D.S.İ. Teknik Bülteni, cilt 66, ss. 37-42, 1988.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
18. , Delibaş, L.. Uzun Tava Sulama Yönteminde Maksimum Elde Edilebilir Su Uygulama Randımanının Araştırılması, Doğa Tarım ve Ormancılık Dergisi, cilt 11, ss. 310-318, 1987.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
19. , Delibaş, L. ve Okuroğlu, M.. Yüzey Sulamada Suyun İlerleme-Emilme İlişkileri ve İlerleme Verilerinden İnfiltrasyon Parametrelerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversite-si Zir. Fak., Dergisi, cilt 18, ss. 103-112, 1987.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
20. , Delibaş, L.. Karık ve Tavalarda Yüzey Sulama Hidroliği İlkelerinin Tarla Koşullarında Araştırılması (Doktora Özeti), Atatürk Üniv. Zir. Fak., Dergisi, cilt 16, ss. 27-39, 1985.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Can Burak SISMAN, Lokman DELIBAS. Storing Sunflower Seeds and Quality Losses During Storage, Journal of Central European Agriculture, cilt 5, ss. 239-250, 2004.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , Sisman, C.B., Delibas, L., Cicek, G.. Temporary Sunflower Seed Stores and Quality Losses During Storage, Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt 7, ss. 812-821, 2004.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , Erdem. T. L. Delibas. Yield Response of Sunflower to Water Stress Under Tekirdag Conditions, International Scientific Journal HELLIA, cilt 26, ss. 149-158, 2003.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , Erdem. T. L. Delibaş, A. Halim Orta. Water Use Characteristics of Sunflower (Helianthus annus L.) Under Deficit Irrigation, Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt 4, ss. 766-769, 2001.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , ޞener, S., Yüksel, A.N., Delibaş, L.. Türkiye Tarımında Su ve Sulama, Hasad Aylık Tarım Dergisi, 1992.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
6. , Türkiye'de Sulu Tarımın Sorunları, Hasad Aylık Tarım Dergisi, 1988.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
7. , Yüksel, A.N., Delibaş, L.. Seralarda Kullanılan Isıtma Sistemleri, Hasad Aylık Tarım Dergisi, 1988.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
8. , Okuroğlu, M., Delibaş, L.. Hayvan Barınaklarında Yapı Elemanlarının Projeleme İlkeleri, Teknik Tavukçuluk Dergisi, ss. 3-13, 1987.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
9. , Yüksel, A.N., Delibaş, L.. Sulanan Topraklarda Tuzlanma Sorunları, Hasad Aylık Tarım Dergisi, 1987.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Delibaş, L. ve Kocaman, İ.. Mühendislikte Ölçüler ve Birimler, Yayın Yeri: T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi , 1999.
2. , Delibaş, L.. Bitki-Su İlişkileri, Yayın Yeri: T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi , 1994.
3. , Delibaş, L.. İpsala Çeltik Alanlarında Sulama ve Tuzlanma Sorunları, Yayın Yeri: T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi , 1994.
4. , Delibaş, L.. Kanal Güzergahlarında Kazı-Dolgu Hesapları, Yayın Yeri: T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi , 1994.
5. , Delibaş, L.. Sulama, Yayın Yeri: T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1994.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , .
Tam metin bildiri
2. , .
Tam metin bildiri
3. , .
Tam metin bildiri
4. , .
Tam metin bildiri
5. , .
Tam metin bildiri
6. , .
Tam metin bildiri
7. , .
Tam metin bildiri
8. , .
Tam metin bildiri
9. , .
Tam metin bildiri
10. , .
Tam metin bildiri
11. , .
Tam metin bildiri
Üyelikler
Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Muayene ve Tesellüm Komisyonu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 1993-1994.
Trakya Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Satınalma Komisyon Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 1988-1990.
Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 1988-1990.